Martino Parisi: U SRCU EUROPE
CARINA, LOGISTIKA I MEĐUNARODNI PREVOZ

Špediterska kuća Martino Parisi, vodeća firma na području carine, logistike i međunarodne špedicije, datira iz 1807. godine kad je Francesco Parisi u Trstu osnovao istoimenu firmu koja ubrzo preuzima vodeću ulogu u međunarodnoj trgovini.  

Danas se špediterska kuća Martino Parisi predstavlja kao polazište za sve međunarodne prevoznike i sve firme koje obavljaju trgovinske razmene s inostranstvom, s posebnim naglaskom na zemlje bivšeg Sovjetskoga Saveza - posebno Rusiju, Gruziju i Azerbejdžan, ali i Brazil, Indiju, Kinu, SAD i područje Balkana (posebno Tursku). Organizujemo drumski, vazdušni i morski prevoz u celom svetu. Takođe omogućavamo preuzimanje robe, njeno skladištenje u našem skladištu i trenutnu otpremu.  

Naša snaga se ogleda u izvršavanju carinskih formalnosti: bavimo se izvozom i uvozom putem CAD-a (Odsek za pomoć pri carinjenju) ili uobičajenih procedura putem telematskog sistema i digitalnog potpisa, a specijalizovani smo i za podnošenje Intrastat prijave .  

Nalazimo se nedaleko od Venecije, na istorijsko-strateškom položaju, u srcu Europe (severnoistočna Italija) i na najvišoj tački Jadranskog mora.

Otkrijte prednosti

NOVOST: CARINJENJE U ITALIJI 24 SATA NA DAN, SVIH 7 DANA U TJEDNU!!!

Od 3/7/2012 dozvoljeno nam je radimo 24 sata na dan, svih 7 dana u tjednu!!! Obavestite nas o dolasku do 18.00 sati ili nam pošaljite unapred dokumente na e-mail dogana@martinoparisi.com ili putem faksa na  +39 0422 362 756 i navedite: Vreme dolaska, Carinski izlaz iz EU, Registracijski broj vozila, Broj mobilnog telefona od vozača.
Usluga vredi za sve vrste izvoznih formalnosti iz Italije. Poslije 18.00 sati usluga se vrši uz minimalnu nadoplatu troškova.

Za više informacija:
E –mail comunicazione@martinoparisi.com