მარტინო პარიზი: ევროპის შუაგულში,
საბაჟო , ლოგისტიკა და საერთაშორისო გადაზიდვები.

კომპანია მარტინო პარიზი- ლიდერი საბაჟო მომსახურეობის,ლოგისტიკისა და საერთაშორისო გადაზიდვების სფეროში პოულობს თავის ფესვებს ჯერ კიდევ 1807 წლიდან, როდესაც ფრანჩესკო პარიზი ტრიესტეში აფუძნებს ახალ კომპანიას, რომელიც იმთავითვე მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს საერთაშორისო კომერციულ სფეროში.

დღეს საექსპედიტორო კომპანიას- მარტინო პარიზი უმნიშვნელოვანესი ადგილი უჭირავს საერთაშორისო გადამზიდავებს შორის და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც ანხორცილებენ საზღვარგარეთის ქვეყნებთან კომერციულ ოპერაციებს. განსაკუთრებით კი ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებთან- რუსეთი, საქართველო და აზერბაიჯანი, მაგრამ ამასთანავე ბრაზილია,ინდოეთი, ჩინეთი შეერთებული შტატები, ბალკანეთის მხარე, განსაკუთრებით თურქეთი. მთელს მსოფლიოში ორგანიზებას ვუკეთებთ სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო ტრანსპორტირებას. გარდა ამის ა, ვანხორციელებთ ტვირთების მოტანას, დასაწყობებას ჩვენს საწყობში და მათ გაგზავნას დანიშნულების ადგილას.

ჩვენი კომპანიის სიძლიერეს წარმოადგენს საბაჟო მომსახურეობა. ვანხორციელებთ, როგორც საექსპორტო, ასევე საიმპორტო საბაჟო ოპერაციებს, ვფლობთ საბაჯო პროცედურების გამარტივებული სისტემას ტელემატიკის საშუალებით.

ვიმყოფებით რამოდენიმე კილომეთრის დაშორებით ვენეციიდან, საკმაოდ სტრატეგიულ პოზიციაზე, ევროპის ცენტრში (იტალიის ჩრდილო აღმოსავლეთ ნაწილში) ადრიატიკის ზღვასთან ძალიან ახლოს.

აღმოაჩინე შეღავათები

არ შეთავაზებანი მომენტში